Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Theodotus GKL1648

authors:
Theodotus, Salomon (pseudoniem) (auteur)
Haefacker, Aeg. (auteur)
title:                             HET PARADYS DER Geestelijcke en Kerckelijcke LOF-SANGEN, Op de principaelste Feest-dagen des gheheelen Jaers. Geplant door [...], Licentiaet in der H. Godheyt. Den vijfden Druck, verbetert ende vermeerdert
address: 't Antwerpen, by Hendrick Aertsens. 1648
year: 1648
druk/uitgave:
Antwerpen: Aertsens, H. (druk)
print: 5 verm. en verb.
collation: 12mo (...) A-Hh12 Ii4 A-C 12 [16] 745 [7] 72 pp.
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 256
4 entered in the Dutch Song Database. 122 songs are included in an earlier/other edition of this source
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
literature: HM, 150 (Theodotus 1648) / Huybens TCF, nr. 144e2
Scheurleer: 669 (p. 43-1)
copy used: onbekend
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (7):
Amsterdam UB: OTM: OK 62-3514
Amsterdam UB: Toonkunst 212 E 8
Antwerpen SB: C 55469 (defect)
Brussel KB: III 93231 A Mus
Den Haag KB: 4 A 3 (defect, volgens HM: K6-7 ontbr.) [olim 5 K 34]
Londen BL: 1509/1902
Utrecht UB: Mag. Gregorius 63 (incompl.: appendix, p. 71-72 ontbr.)
comment: Ill.
Twee approbaties: 7-3-1621 Christophorus Faber; 2-0-1626 Christophorus Faber. Eerste druk verscheen in 1621 te 's Hertogenbosch bij Iansz. Scheffer. Liedbundel vooral gebaseerd op het nieuwe testament. Dit was naar alle waarschijnlijkheid een erg populair liedboek, ook gezien de vele herdrukken die het meemaakte. In zijn 'Evangelische Triumph-Wagen' verwijst Jacob Rosant voor de 'maet der sangen' in zijn inleiding naar dit liedboek, dat 'overal gebruikt wordt.' Ook ontleent hij melodie├źn uit dit liedboek.

 
songs in this source (4)


11 drukken:


Theodotus GKL1621HET PARADYS der Geestelijcke [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, [...] / 1621185 c. ]
Theodotus GKL1627aHET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, J.J. / 1627185 gateway.proquest.com
Theodotus GKL1631HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1631
Theodotus GKL1632HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1632 books.google.nl
Theodotus GKL1638HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertsens, [...] / 1638251DBNL.org objects.library.uu.nl
Theodotus GKL1646HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertssens [...] / 1646265
Theodotus GKL1648HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1648256 books.google.nl
Theodotus GKL16xx[Het paradys der [...] [16xx] gateway.proquest.com
Theodotus GKL1653bHET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1653 books.google.nl
Theodotus GKL1679HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Amsterdam / Metelen, [...] / 1679267DBNL.org books.google.nl
Theodotus GKL1690HET PARADYS DER Geestelycke [...]Amsterdam / Stichter, J. / [1690 ca.]283 ca.] gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.