Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Beeckman Hoogl1616

authors:
[Beeckman, Jacob] (auteur)
Udemans, G. (auteur hoofdwerk)
title:                             HET HOOGHE-LIEDT SALOMONS Overgheset in Nederduytsche Dichte door I.B. Hier zijn oock bygevought corte verclaringhen tot openinghe des sins van eenige plaetsen getrocken uyt de breeder verclaringhe Godefridi Udemans.
address: ANNO DOM.1616.
year: 1616
druk/uitgave:
collation: 8vo A-C8
music: with musical notation
number of songs: 15
15 entered in the Dutch Song Database, of which 15 with musical notation
type: print. liedboek. Schriftuurlijke liedboekje met enkele bekende melodie├źn en een paar melodie├źn die verder niet of nauwelijks zijn overgeleverd.
literature: COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Strengholt 1986 / COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Strengholt 1986
Scheurleer: 558 (p. 37-1)
copy used: Amsterdam UB: 1179 H 40:2
available: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
copies (5):
Amsterdam UB: 1179 H 40:2
Amsterdam VUB: XI.05637:2
Amsterdam VUB: XI.06453:3
Den Haag KB: 7 D 6
Leiden UB: 3678 F 23:1
copy/repro. Meertens:
3978 MFiche 17e Hooglied
3978 14 Baecx Hoogl1616 (fotokopie)
comment: Door "I.B."
Strengholt 1986, 19 stelt dat 'zonder dat enige reden tot twijfel blijft' Jacob Beeckman de auteur is, o.b.v. Van der Blom 1978. Jacob Beeckman (1590-1629) was (con-)rector van de Latijnse scholen te Zierikzee en Rotterdam.

Voorheen aan diverse auteurs toegeschreven. Verouderde toeschrijvingen volgens Strengholt aan Joachim Baecx en J. Baeselius. Zie HM (o.b.v. A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers (1928)) en STCN (2018) voor toeschrijving aan Joachim Baecx.

HM beschrijven het ex. Leiden UB apart onder siglum Udemans 1616b (p74) i.v.m. de andere editie van het werk voorafgaand aan of volgend op (ex. Leiden UB) dit 'bijvoegsel', nl. 'Corte Ende duydelijcke VERCLARINGE OVER HET HOOGE-LIEDT SALOMO [...] DOOR GODEFRID [...] UDEMANS' uit 1616). Alleen het aanhangsel bevat muzieknotatie.

 
songs in this source (15)