Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Theodotus GKL1621

authors:
Haefacker, Aeg. (auteur verzamelaar)
Theodotus, Salomon (pseudoniem) (auteur)
title:                             HET PARADYS der Geestelijcke ende Kerckelijcke Lof-sangen, op de principaelste Feest-daghen des gheheelen Jaers. Gheplant Door SALOMONEM THEODOTUM, Licentiaet in der H. Godtheydt
address: T'SHERTOGENBOSCH, By Jan Jansz. Scheffer, M.DC.XXI.
year: 1621
druk/uitgave:
's-Hertogenbosch: Scheffer, Jan Jansz. (uitgave)
print: 1
music: with musical notation
number of songs: 185 c. ]
0 entered in the Dutch Song Database. 18 songs are included in an earlier/other edition of this source
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek. Jaarkringliederen.
literature: De Cooman & Meeus 2004 / HM, 82 (Theodotus 1621) / Schl, p. 42
Scheurleer: 664 (p. 42-2)
copies (2):
Groningen UB: A 7542
Tilburg UB: KOD 1621 'S HERT 4
comment: Liedbundel vooral gebaseerd op het nieuwe testament. Dit was naar alle waarschijnlijkheid een erg populair liedboek, gezien de vele herdrukken die het meemaakte. In zijn 'Evangelische Triumph-Wagen' verwijst Jacob Rosant voor de 'maet der sangen' in zijn inleiding naar dit liedboek, dat 'overal gebruikt wordt.' Ook ontleent hij melodie├źn aan dit liedboek.

 


11 drukken:


Theodotus GKL1621HET PARADYS der Geestelijcke [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, [...] / 1621185 c. ]
Theodotus GKL1627aHET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, J.J. / 1627185 gateway.proquest.com
Theodotus GKL1631HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1631
Theodotus GKL1632HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1632 books.google.nl
Theodotus GKL1638HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertsens, [...] / 1638251DBNL.org objects.library.uu.nl
Theodotus GKL1646HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertssens [...] / 1646265
Theodotus GKL1648HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1648256 books.google.nl
Theodotus GKL16xx[Het paradys der [...] [16xx] gateway.proquest.com
Theodotus GKL1653bHET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1653 books.google.nl
Theodotus GKL1679HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Amsterdam / Metelen, [...] / 1679267DBNL.org books.google.nl
Theodotus GKL1690HET PARADYS DER Geestelycke [...]Amsterdam / Stichter, J. / [1690 ca.]283 ca.] gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.