Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Kerstnacht1736

author:
Lixbona, Joannes de (co-auteur)
title:                             Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot onze lieve Vrouwe Lichtmis, inhoudende veele schoone kers-liedekens]
year: [1736]
druk/uitgave:
Antwerpen (uitgave)
music: without musical notation
number of songs: 56
56 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Drie delen: Deel 1 bevat kerstliederen; deel 2 liederen 'tot recreatie' en deel drie liederen van pater Lixbona (of: Lisbona), veelal ontleend aan diens Hemels Nachtegaelken. (Huybens TCF)
literature: Huybens TCF, nr. 77a
Scheurleer: 1520 (p. 93-1)
copy used: Den Haag KB: 174 J 40
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (1):
Den Haag KB: 174 J 40
comment: Ill. Ongeveer een kwart van de liederen is van de hand van De Lixbona.

 
songs in this source (56)


3 drukken:


Kerstnacht1713Kers-nacht ende de [...]Antwerpen / Colpijn, [...] / 1713
Kerstnacht1736Kers-nacht ende de [...]Antwerpen / [1736]56DBNL.org
Kerstnacht176xKERS-NACHT ENDE DE [...]Antwerpen / Colpyn, [...] / [1766, na] books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.