Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Dansschool180x

title:                             HET NIEUW VERMAKELYKE DANS-SCHOOL. Waer in gedanst: gezongen en gespeelt werd de aengenaemste Minnuëtten, Contra-danszen, Herders, Drink-, Minne-, en Bruilofts-Gezangen, meest Liederen, die hedendaags gezongen werden. Vermeerdert [!] met nieuwe Liederen. De zevende Druk
address: Te ROTTERDAM, By JOHANNES SCHEFFERS; Boek-Drukker in de Prinsestraat.
year: [1806+]
druk/uitgave:
Rotterdam: Scheffers, Johannes (uitgave)
print: 7
music: without musical notation
number of songs: 41
41 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3516 (p. 226-2)
copy used: Onbekend [Den Haag KB: 233 K 32?]
copies (1):
Den Haag KB: 233 K 32
copy/repro. Meertens:
3978 FK Dansschool [=dossier] (fotokopie)
comment: Werd in het kaartsysteem van het NVA gedateerd op '1800', maar een druk met dat jaartal is niet aangetroffen. Waarschijnlijk is deze beschrijving gebaseerd op de bron die door Prick van Wely werd aangehaald in zijn 'Stroop om te zweten'.
Datering volgens KB-catalogus: "[Niet vóór 1806]": "Datering op basis van adres van de drukker: J. Scheffers is vanaf 1806 werkzaam op de Princestraat".

 
songs in this source (41)


9 drukken:


Dansschool1779HET NIEU[W] VERMAKELY[KE] [...]Amsterdam / Putte, [...] / 177941
Dansschool1780aHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178041
Dansschool1780bHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / 178042 books.google.nl
Dansschool1780c[HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL][Amsterdam?] / [Koene, B.?] / [1780 ca.?] hdl.handle.net
Dansschool1781HET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / [1781-1782]42 books.google.nl
Dansschool1782HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178240 books.google.nl
Dansschool1794HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 179441 books.google.nl
Dansschool1805HET NIEUW VERMAKELYK [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1805 ca.]40 books.google.nl
Dansschool180xHET NIEUW VERMAKELYKE [...]Rotterdam / Scheffers [...] / [1806+]41
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.