Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Theodotus GKL1627a

authors:
Theodotus, Salomon (pseudoniem) (auteur)
Haefacker, Aeg. (auteur)
title:                             HET PARADYS DER GHEESTELYCKE EN KERCKELYCKE LOF-SANGEN, Op de Principaelste Feest-daghen des gheheelen Jaers. Gheplant door [...], Licentiaet in der H. Godheyt. Den tweeden Druck. Verbetert en vermeert
address: T' SHERTOGENBOSCH. By JAN JANSZ. SCHEFFER. 1627.
year: 1627
druk/uitgave:
's-Hertogenbosch: Scheffer, J.J. (uitgave)
print: 2 vm. vb.
collation: 12 mo (...)8 A-GG12 HH4 [16] 720 [7] pp.
music: with musical notation (meerstemmig)
number of songs: 185
0 entered in the Dutch Song Database. 2 songs are included in an earlier/other edition of this source
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
literature: De Cooman & Meeus 2004 / HM, 91 (Theodotus 1627a) / Schl, p. 42
Scheurleer: 665 (p. 42-2)
copy used: Onbekend
available: scan (gateway.proquest.com)
copies (3):
Amsterdam UB: OK 62-3424 (olim 1079 C 7)
Den Haag KB: 1 C 9
Paderborn (DE) EAB: Th 3221 [HM: 3 exx.]
comment: In 1627 verscheen nog een editie van dit liedboek bij dezelfde uitgever, volgens HM "Indeling nagenoeg gelijk aan die van Theodotus 1627a, maar totaal verschillende druk".

 


11 drukken:


Theodotus GKL1621HET PARADYS der Geestelijcke [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, [...] / 1621185 c. ]
Theodotus GKL1627aHET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, J.J. / 1627185 gateway.proquest.com
Theodotus GKL1631HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1631
Theodotus GKL1632HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1632 books.google.nl
Theodotus GKL1638HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertsens, [...] / 1638251DBNL.org objects.library.uu.nl
Theodotus GKL1646HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertssens [...] / 1646265
Theodotus GKL1648HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1648256 books.google.nl
Theodotus GKL16xx[Het paradys der [...] [16xx] gateway.proquest.com
Theodotus GKL1653bHET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1653 books.google.nl
Theodotus GKL1679HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Amsterdam / Metelen, [...] / 1679267DBNL.org books.google.nl
Theodotus GKL1690HET PARADYS DER Geestelycke [...]Amsterdam / Stichter, J. / [1690 ca.]283 ca.] gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.