Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

ArckenTriumhael1680

auteur:
[Anoniem]
titel:                             Afbeldinghe van de Arcken Triumphael, die tot lof van den H. Rumoldus zyn op-gerecht, over-syns Negen-hondert-jaerighe Jubile in de vermaerde graef-stadt ende provincie van Mechelen. Welcke Arcken seer contigh zyn uyt-gewerckt, ende verciert met Rym-dichten ende jaer-schriften, &c.
jaar: 1680
druk/uitgave:
Mechelen: Lints, Gysbrecht (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 7
7 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Gent UB: BIB.HIST.004073/-8 [of /2?]

 
beschreven liederen uit deze bron (7)