Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Baron KKL1667

author:
Baron, Joh. Zach.
title:                             Klucht van Kees Louwen, ofte Den Gheschooren Boer. Op den Regel: Wie door de Weereldt soeckt te vaecken, Moet wat Bedriegen, Liegen, Taecken. Eerst gespeelt in Oestgeest, en nu binnen Leyden, den 22. Februarij 1667
address: TOT LEYDEN, Ghedruckt by Bartholomeus van Hogenacker, Boeckdrucker, woont o[p] de Haerlemstraet, inde Eerste Vinder vande Ed: Boekdruckerye, 1667.
year: 1667
druk/uitgave:
Leiden: Hogenacker, Bartholomeus van (uitgave)
print: [1]
music: without musical notation
number of songs: 1
1 entered in the Dutch Song Database
type: print. toneelstuk.
copy used: Den Haag KB: 448 H 155
available: scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
copies (4):
Amsterdam UB: Port.ton. 45-37
Den Haag KB: 448 H 155
Leiden UB: 1088 B 25:3
Parijs BN: YI-795

 
songs in this source (1)