Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Kelderman NJ1686

auteurs:
[Kelderman, C.?] (auteur)
Plancke, Vander (editeur)
titel:                             nIeUWe JUbeLe' [!], en aLgheMeYne blYde VreUght, Vande oudt-vermaerde Koop-handel Stadt BRUGGHE. Bestaende in verscheyden Uyt-spraecken ende Liedekens paßende op desen jeghenwoordighen Oorlogh van het HUYS VAN OOSTENRYCK, Jeghens den Alghemeynen Vyandt der Christenen: ALS-MEDE OP HET HONDERT-JARIGH JUBILE' Vvan het Alder-heylighste Vergoten Dierbaer Bloedt JESU CHRISTI. Aen de Stadt Brugghe ghejont door DOEDRICK VAN ELSATIEN, GRAEVE VAN VLAENDEREN. Ghehouden op den derden Meye, Door Reusen, Reusinnen, Koningh Karel, Vier Aymins Kinderen, Fortuyne, Pellicaen, Pernaßus-Bergh, Ballet, Hemel ende Helle-waghens. Uit-ghegeVen bY MYn heer VanDer pLancke, thesaUrIer van BrUgghe
adres: TOT BRUGGHE, Ghedruckt by de Weduwe van Alexander Michiels Stadts-Drucker inde Breydel-straet'. ENDE Ghedruckt by Pieter van Pee Boeck Drucker op de Plaetse-Malen-Bergh inde Naeme Jesus.
jaar: 1686
druk/uitgave:
Michiels, Alexander, wed. van (druk)
Brugge: Pee, Pieter van (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 11
11 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
Scheurleer: 2888 (p. 184-2)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (3):
Den Haag KB: 10 J 24 [1]
Gent UB: BIB.BL.007792
Londen BL: 106.g.60
commentaar: De STCV noemt bij de auteursnaam: "Kelderman, Cornelis [Twijfelachtige auteur]". Jaar van uitgave volgens STCV o.b.v. chronogram in de titel.

 
beschreven liederen uit deze bron (11)