Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Lamorlet OP1677

auteur:
[Lamorlet, J. de]
titel:                             SIET DE GHENADE, Ontwaeckte POESIE, Uyt-ghebeeldt INDEN TRIUMPHERENDEN OLYF-TACK: Als Voor-reden Speel-wys verthoont Tot Antwerpen, op de Redenrycke Camer Van S. LUCAS GULDE, Vervoeght met den selven Olijf-tack, Eerstmael op den 18. Octobris 1677.
adres: IN s'GRAVENHAGE, By Cornelis de Groot, Boeckverkooper inden grooten Bybel. 1677.
jaar: 1677
druk/uitgave:
's-Gravenhage: Groot, Cornelis de (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 1
1 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Gent UB: BIB.BL.008589
commentaar: Volgens J.F. Willems, in: Belgisch Museum 9 (1845), 309: "De dichter stelt achter aen het stuk enkel zyne kenspreuk: 'Elck heeft zyn deel'; maer een lofversje van W. Ogier, vooraen gesteld, eindigt als volgt:
'Soo voeght oock by elckaer
De lauwer en d'olyf, op 't hooft van Lamorlet.'
Dit voorspel was hetgene van Ogier's Traagheid, [...] dat op den 18 oct. 1677 vertoond werd."

 
beschreven liederen uit deze bron (1)