Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Schaghen VryAA1632

author:
Schaghen, Jan van (auteur)
title:                             Vryagie, Van Alleran van Sacxen, en Adelasie, dochter van Keyser Otto den derden
address: TOT DORDRECHT. Gedruckt, By Jan Canin, Boeck-vercooper, woonende by de visch-marckt, inde groote Druckery, Voor Jan van Schaghen, Anno 1632.
colophon: [fF4r:] TOT DORDRECHT. Gedruckt, By Jan Canin, Boeck-verkooper, woonende by de Visch-marckt, inde groote Druckerye, Anno 1632.
year: 1632
druk/uitgave:
Dordrecht: Canin, Jan (druk)
Dordrecht: Schaghen, Jan van (uitgave)
print: eerste druk
music: without musical notation
number of songs: 2
2 entered in the Dutch Song Database
type: print. toneelstuk.
available: scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
comment: In het colofon: "Een Nieuwe Comedie, die noyt in druck ghegheven is geweest, als voor dese mael, deftigh om te Lesen ofte Spel en [sic], voor eenige Jonghe ma ets [sic]. Ghecompaneert door Jan van Schaghen," [drukadres].

 
songs in this source (2)