Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HsDHKB 78H12

author:
Schoenmaker, Hendrick Albertszoon (co-auteur)
title:                             Florius en Marcebilla. Treur-Eynd Spel Op zijn Spreuck: Liefd Moet Wercken. Gespeelt op kermis: in't jaar 1634 Op de Ryper kaamer De witte Roose. Onder het woordt uyt liefd begonnen [en meer teksten]
year: 1634-1635
druk/uitgave:
music: without musical notation
number of songs: 8
8 entered in the Dutch Song Database
type: manuscript. toneelstuk.
copies (1):
Den Haag KB: KW 78 H 12
comment: Afschrift door P.J. PAX., zoals vermeld op de titelpagina. Dit handschrift bevat vóór het spel van Florius en Marcebilla, geschreven door H. Schoenmaker, onder andere nog een 'Carte uijt gesonden bij de Wijn-Rancken [...] tot Haerlem 1634' en een lied dat ook is opgenomen in het Rijper Liedboek, en na het spel een nieuwjaarslied gedateerd op 1635 van de rederijkerskamer De Witte Rose, eveneens opgenomen in het Rijper liedboek. Zie ook het lemma 'De Witte Rose' in Arjan van Dixhoorn, Repertorium van rederijkerskamers in de Noordelijke Nederlanden 1400-1650 (2004, online publicatie: http://www.dbnl.org/tekst/dixh002repe01_01/dixh002repe01_01_0027.php. Hij noemt als auteur van het laatste lied P.C. van Damme.

 
songs in this source (8)