Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Dwinglo GW1604

auteur:
Dwinglo, I.
titel:                             DER GEHOLPEN WEESEN schuldighe dancksegginghe. Over de waerdige weldaet henluyden betoont met mildelick inlegghen in hare Loterye, opghestelt tot op-bouwinghe van een Nieu Wees-huys [...] Alles vervaet [...] in het navolgende Spel van Sinnen ende Figuerlicke Verthoninge, openbaerlick ghespeelt binnen Schiedam, opten eersten Januarij 1604. Midtsgaders noch eenige andere wercxkens [...] alles by de Roode Roosen tot SCHIEDAM
jaar: 1604
druk/uitgave:
Schiedam (uitgave)
druk: [1]
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 3
3 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (4):
Den Haag KB: 760 E 36
Gent UB: [7180?]
Haarlem NHA Oude Boekerij: 76 A 3:2
Utrecht UB: Rariora oct. 259:2
commentaar: Ill. op fA3v begint het spel: 'Spelende Prologe, dienende opt navolgende spel, vermanende cortelijck den Lof van Rhethorica', met op fC4v een lied. Na het spel een afdeling met 'andere werken' met daarin nog 2 liederen.

 
beschreven liederen uit deze bron (3)