Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Metz Cecilia1697

author:
Metz, Dirk
title:                             CECILIA. Bly-eyndich Spel. Op de regel, een soet gedicht en g'sang verquiken meenich geest, Te meer sy schoeven beyd, Op Godes suyv're leest
address: Te LEEUWARDEN, Gedrukt by Karst Tjallings, by de Waag, aan 't Merk, neffens de Houtenbrug. 1697.
year: 1697
druk/uitgave:
Leeuwarden: Tjallings, Karst (uitgave)
music: without musical notation
number of songs: 5
5 entered in the Dutch Song Database
type: print. toneelstuk.
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (1):
Leiden UB: 1093 E 68:3
comment: Aan de ene scan op Google Books ontbreekt de opdracht, in de andere zijn er paar pagina's omgewisseld en ontbreekt p4, maar het lijken twee scans van hetzelfde exemplaar.

 
songs in this source (5)