Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

LBloemenhof1660

titel:                             Lust- en Bloemenhoff, met veel welruykende, en ghenuyghelijcke Bloemen van geestelijcke nieuwe en oude gesangen. Welcke op de voornaemste Feesten, en Getyden des jaers, ten deels by den Catechismus; ten deels by andere ghelegentheydt mogen ghesongen werden. Beplant, en in verscheyde Beddekens verdeylt. Door eenen Catholijcken Priester. Tot loff en eer Godts, en sijner heyligen; tot Geestelijcke blijtschap der sielen, en vermijdinghe aller oneerlijcken en licht-veerdighen gesangen. S. PAULUS Coloss.3.16. Leert' en vermaent malkanderen met Psalmen, Lof-sangen, en geestelicke Liedekens, singende Godt met dancbaerheyt, (of vermakinghe) in u hert.
adres: t' Antwerpen, voor Hendric van Borculo, woonende onder den Dom-Thoorn. 1660.
jaar: 1660
druk/uitgave:
Antwerpen: Borculo, Hendric van (uitgave)
druk: [1]
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 177
177 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Geestelijk liedboek.
literatuur: BCNI, 11658 / Huybens TCF, nr. 88
gebruikt ex.: Antwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap: 3115 E 9
ex./kopie Meertens:
3978 14 LBloemenhof1660 (fotokopie)
commentaar: L.S.P. of I.S.P. heeft oude en nieuwe melodie├źn bijeenvergaard. Hij is niet de auteur, maar wel de samensteller van het liedboek. Vals drukkersadres, Utrecht i.p.v. Antwerpen.
Dit boek bestaat uit verschillende delen of 'Beddekens'.
Deel 1: "Daghelickse ghesanghen" (001-009).
Deel 2: "Advents ghesanghen" (010-015).
Deel 3: "Kersmis gesangen" ofwel "van de geboorte des Heere" (016-040).
Deel 4: "Nye-jaers, Drie Coningen en Lichtmiss-Bloemen" (041-051).
Deel 5: "Van vasten en Penitentie tijt" (052-063).
Deel 6: "Van Passie Roosen, met Christi bloet bespringt" (064-075).
Deel 7: "Met Paessen, en Mey-bloemen beplant" (076-084).
Deel 8: "met Pinxter-Bloemen beplant" (085-092).
Deel 9: "VAn H. Sacramentsbloemen (093-100).
Deel 10: "Van Maria Bloemen" (101-119).
Deel 11: "Van Patientie Kruyt, en Bloemen" (120-126).
Gevolgd door liedjes "Van de liefde Godts" (127-135).
Deel 13: "Van die ydelheydt der wereltlicken bloemen" (136-143).
Deel 14: "Van Geestelicke Cloosterlicke Bloemen" (144-148).
Deel 15: "van grafts Bloemen, ofte van de vier uyterste dinghen des menschen" (149-160).
Deel 16: "Besluyt bloemkens" (161-177).

 
beschreven liederen uit deze bron (177)