Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Zeebots DL1687

auteur:
Zeebots, Frater Guilielmus (auteur)
titel:                             HET DROEVIGH LYDEN ENDE BITTERE DOODT VAN DEN HEERE CHRISTUS ONSEN SALIGHMAECKER. Ghetrocken uyt de vier HH. Evangelisten, ende bedeylt in seven Deelen, TRAGEDISCHER-WYS VERTHOONT DOOR F. GUILIELMUS ZEEBOTS R. Canonick van Perck der Ordre van Premonstreyt, Pastoor in Wackerzeel. Seer Godtvruchtigh ende vermaeckelyck om lesen.
adres: TOT LOVEN, By Guiliam Stryckwant in de gulde Lampe achter 'tStadt-huys 1687.
jaar: 1687
druk/uitgave:
Leuven: Stryckwant, Guilliam (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 1
1 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
gebruikt ex.: Gent UB: BL 7977
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: Port. ton. 13-1
Gent UB: BL 7977
Leiden UB: 1094 H 63

 
beschreven liederen uit deze bron (1)