Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

GLDM Munster1661

titel:                             BLY-EYNDIGH VERTOOGH Aen Sijn Hoogh-Furstelijcke Genade HEER CHRISTOFFEL BERNHART, BISSCHOP tot MUNSTER, Prins des H. Roomschen Rijcx, Burgh-Graef van Strombergh, en Heer tot Borckelohe, &c. ENDE Aende Ed: Achtbare heeren de tegenwoordighe Magistraet der selver Stadt. OVER De Vrede ende Reductie, van sijne Furstelijcke Stadt Munster, geaccordeert den 22. Martij, ende vervolgens in sijne gherechtigheydt herstelt, den 30. dito 1661. Gerepresenteert by de MUNSTERSCHE MAEGHT Stadtsbeminde end Liefde tot 'tgemeen, die komende by VREDE, LIEFDE, en EENDRACHT, van MARS werden besprongen, maer sy vallen heM aen, nemen hem dewapenen af, en verdrijven vervolgens NIJT, TWEEDRACHT, met alle d'helsche Furien. Door G.L.D.M.
jaar: 1661
druk/uitgave:
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 3
3 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
gebruikt ex.: Gent UB: M 3842
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (4):
Den Haag KB: pamflet 8481
Den Haag KB: pamflet 8481a
Gent UB: M 3842
Leiden UB: THYSPF 7207

 
beschreven liederen uit deze bron (3)