Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Rosant ETW1654

author:
Rosant, Jacob (auteur)
title:                             De Evangelische TRIUMPH-WAGEN; By de welke de treffelijke DADEN Des Koninkx der Glorie, Warelijk, klarelijk, en minnelijk van sijn Catholijke Onderdanen geleesen, gesongen, en gemediteert worden, Op alle Evangelien des geheelen Iaars. Gemaeckt door JACOB ROSANT
address: t'ANTWERPEN, Voor Hendrik Aertssens, Boekverkooper. M.D.C. LIV.
colophon: Men vindse te koop tot Amsterdam, by Gijsbrecht van Ommeren, Boekverkoper op 't Rockin, by de lange Brugh (p472)
year: 1654
druk/uitgave:
Antwerpen: Aertssens, Hendrik (uitgave)
Amsterdam: Ommeren, Gijsbrecht van
collation: 8°: *4 A-2F8 2G4
music: without musical notation
number of songs: 271
271 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Geestelijk liedboek.
literature: BCNI, 11099 / De Cooman & Meeus 2004 / Huybens TCF, nr. 120 / STCV
Scheurleer: 1032 (p. 64-1)
copy used: Antwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap: RG 3002 H 11
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (5):
Antwerpen MPM: 1-2824
Antwerpen UB: RG 3002 H 11
Den Haag KB: 7 D 14
Gent UB: BL 8592
Leiden UB: 1157 G 34
copy/repro. Meertens:
3978 14 Rosant ETW 1654 (fotokopie)
comment: Alle liederen in deze bundel zijn genummerd maar in de nummering zijn fouten geslopen. Liednummer 24 komt tweemaal voor, alsook nummer 27 en nummer 265. Nummer 175 komt driemaal voor. Liednummer 189 ontbreekt, nummer 234 komt vijfmaal voor.
In de inleiding verwijst de auteur voor een oordel over het rijm of de 'maet der sangen' naar het Paradijs der geestelijke lof-sangen, van Salomon Theodotus, 'dat overal gebruikt wordt.'

 
songs in this source (271)