Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Costerus BB1587

auteur:
Costerus, Franciscus (auteur)
titel:                             Het Boecxken Der Broederschap, Dat is: Vijf boecken der Christelijcker leeringhen, Voor de Broederschap der H. Maget Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den E. Heere Franciscus Costerus, Doctoor inder Godtheydt, Priester der Societeyt Jesu: ende nu overgheset in onse Neder-duytsche tale
adres: T'antwerpen, By Christoffel Plantijn, s'Conincks Drucker. M.D.LXXXVII.
jaar: 1587
druk/uitgave:
Antwerpen: Plantijn, Christoffel (druk)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 1
1 beschreven in de Liederenbank
type: druk. bron met o.m. enkele liederen.
gebruikt ex.: Antwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap: 3115 F 14
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Antwerpen UB: RG 3115 F 14
Gent UB: BIB.TH.004378
ex./kopie Meertens:
3978 FK Costerus BB1587 [fragment] (fotokopie)
commentaar: Niet in De Bruin & Oosterman 2001. Privilegie (f8r) gegeven in Brussel op 17 maart 1586. Ondertekend door S. de Grimaldi en geldig voor vier jaar.

 
beschreven liederen uit deze bron (1)


2 drukken:


Costerus BB1587Het Boecxken Der [...]Antwerpen / Plantijn, [...] / 15871 books.google.nl
Costerus BB1596Het Boecxken Der [...]Antwerpen / [Plantijn [...] / 15961 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.