Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

ComSus1582

titel:                             Een Comedia ofte Speel Van Susanna, Die Eerbaer ende Kuysche Vrouwe. Tot een Exempel ende Voerbeelt allen Vrouwen, Hoe sie haer Eerbaerlick ende Godsdienstichlick sullen holden, in die Vreese Godts, Ende haer Huysgesinne in alle Eerbaerheyt ende Duechden regieren ende leeren. Danielis. xiiii Capittel. Noch hier achter by gemaect een schoon Gheestelick Liedt, daer in verclaert wordt den inhaldt deser Comedien
colofon: [fE7v:] Ghedruckt toe ReeƟ, By my Derick Wylicks van Santen, Anno. M.D.LXXXII.
jaar: 1582
druk/uitgave:
Rees: Wylicks van Santen, Derick (druk)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 1
1 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
gebruikt ex.: Leiden UB: 1096 H 92
exemplaren (1):
Leiden UB: 1096 H 92
ex./kopie Meertens:
3978 FK loslied 16e eeuw 133 (fotokopie)
commentaar: In De Bruin & Oosterman 2001 wel gesignaleerd, maar niet op liedniveau ontsloten.

 
beschreven liederen uit deze bron (1)