Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

GLB1603

author:
Deught wint [naamspreuk] (auteur)
title:                             Een Gheestelijck Liedt Boecxken, inhoudende niewe [!] Liedekens, die noyt in druck en zijn gheweest. Psalm. 49. vers. 14. Offert den HEER het Sacraficy des loffs, ende betaelt den Alderhoochsten, v beloften. Collossensen. 3.a.1. Daerom ist dat ghy mede verresen zijt met Christo [...] ende niet die opter aerden zijn. c. Vers. 16. Ende weest danckbarich, dat woort Christi [...] u herten Gode.
year: [1603]
druk/uitgave:
print: [1]
collation: 8°: A-D8 E4
music: without musical notation
number of songs: 29
29 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Geestelijk liedboek.
literature: BCNI, 4952 / Huybens TCF, nr. 52a / Roes 1916-1917, 3
copy used: Amsterdam KNAW: G 297 (3) [fol. E3v-E4r ontbr.]
copies (2):
Amsterdam KNAW: G 297 (3)
Amsterdam UB: OK 62-8773 (3) (olim 1995 E 4 (3))
copy/repro. Meertens:
3978 14 GLB1603 (fotokopie)
3978 MFiche GLB1603
comment: O.g.v. Huybens 2004, nrs. 52a en 108a, verscheen deze editie bij Jan [I] Maes in Leuven. Datering o.g.v. Huybens TCF, 108a, met verwijzingen naar Roes (13-12-1916) en BCNI 4952. 26 van de 29 liederen zijn gesigneerd met de naamspreuk 'Deught wint'. Bevat een approbatie.

 
songs in this source (29)


4 drukken:


GLB1603Een Gheestelijck Liedt [...] [1603]29
GLB1606[Een Gheestelijck Liedt [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 160681
GLB1616aEen Geestelijck [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 161681DBNL.org objects.library.uu.nl
GLB1616b[Een Geestelijck [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 161681 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.