Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

GLB1616b

author:
Deught wint [naamspreuk] (auteur)
title:                             [Een Geestelijck Liedt-Boecxken, inhoudende nieuwe Liedekens, nu anderwerf ghedruckt, verbetert ende vermeerdert met eenighe nieuwe Leysenen, nae ghelegentheyt der Hooghtijden. Psalm. 49. vers. 14. Offert den Heere dat Sacrificie des lofs, ende betaelt den allerhooghsten u beloften. [Illustratie] Psalm 134.I. Looft den Heere, want de Heere is goet: Singhet lof sijnen naeme, want hy is soet.]
colophon: Ghedruckt tot Loven, by Jan Maes. Anno 1616.
year: 1616
druk/uitgave:
Leuven: Maes, Jan [I] (uitgave)
print: [3]
music: without musical notation
number of songs: 81
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek. Geestelijk liedboek.
literature: Demarré 1962, dl II, p 243-251 / Huybens 1976 / Huybens TCF, nr. 52c / STCV
copy used: Gent UB: Acc. 9062 (3)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Gent UB: Acc. 9062 (3) [spoorloos]
comment: Bij gebrek aan een overgeleverd exemplaar van deze editie zijn de titelgegevens van GLB1616b overgenomen van GLB1616, hoewel er volgens G. Huybens wel verschillen zijn tussen beide uitgaven. In zijn bibliografie van Nederlandse liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden maakt Huybens een onderscheid tussen deze uitgave (52c?) en GLB1616 (52c1). Een van de verschillen betreft het colofon: in GLB1616(2) staat dat op fol. L4r, in GLB1616 op fol. L3r. Het plaatskenmerk dat Huybens vermeldt, is echter foutief. Volgens de recollementssteekkaarten van de UB Gent blijkt het plaatskenmerk Gent UB: A[cc.] 9062 (2) naar een ander geestelijk liedboek te verwijzen. Het derde deel van dit convoluut verwijst wel naar GLB1616.

 


4 drukken:


GLB1603Een Gheestelijck Liedt [...] [1603]29
GLB1606[Een Gheestelijck Liedt [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 160681
GLB1616aEen Geestelijck [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 161681DBNL.org objects.library.uu.nl
GLB1616b[Een Geestelijck [...]Leuven / Maes, Jan [I] / 161681 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.