Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Vyfderlye VP1733

author:
Vyfderlye, H. van [pseudoniem van Jacobus de Ruyter?] (auteur, samensteller?)
title:                             DEN VLAEMSCHEN PAPEGAEY. Kluchtigh, en Bevalligh Sprekende, en Singende veel nieuwe en noyt meer van te vooren ghedruckte Liedekens Die dienen sullen tot Troost in Droefheyt, Eerlijck vermaeck vanden Geest, verdryf van Melancolij, uytbanninghe der onkuyssche Liedekens. Oock tot Verweck van Devotie tot het KINDEKEN JESUS. Uyt-kommende voor een Nieuw-Jaer DOOR H. VAN VYFDERLYE.
address: Ghedruckt by Andreas Wydts, Stads-drucker inde Breyël-straete inden H. Geest.
year: [1710-1733]
dating: o.g.v. Top 1997
druk/uitgave:
Brugge: Wydts, Andreas (druk)
collation: 12°: A-C12 D6
music: without musical notation
number of songs: 40
40 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Liedboek met wereldlijke en geestelijke liederen. Liederen 001-029 zijn identiek aan Ruyter AL1733 001-029.
literature: Huybens TCF, nr. 153 / Maris 1993 / Top 1997, 12-14, 37-38
Scheurleer: 3483 (p. 224-1)
copy used: Den Haag KB: 5 C 49
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (3):
Brugge SB: 3-765
Den Haag KB: 5 C 49
privébezit: Gilbert Huybens, Leuven
comment: Ill. Dit liedboek is ongedateerd. Volgens Top (1997) drukte Andreas Wydts tot 1732 of 1733 op zijn adres 'inde Breyel-straete inden H. Geest'. Wydts was vanaf 1710 actief als drukker, dus het liedboek moet tussen 1710 en 1733 zijn uitgegeven. De auteursnaam H. van Vyfderlye zou een pseudoniem kunnen zijn van Jacobus de Ruyter (zie Maris 1993 en Top 1997). De eerste 29 liederen in dit boek zijn bovendien identiek aan Ruyter AL1733 001-029. Beide liedboeken zijn ongedateerd maar op grond van een mededeling achteraan in Vyfderlye's bundel kunnen we aannemen dat Ruyter AL1733 eerst verscheen: 'BY den Drucker deser is oock nieuw ghedruckt, Het Aengenaem Lysterken. Als oock Brabans Nachtegaelken. By den selven wort oock gedruckt, Den Voghel Phenix, zijnde alle drye Liede-boeckjens van Jacobus de Ruyter ghemaeckt.' (fD6v)

 
songs in this source (40)