Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Vyfderlye VP1733

auteur:
Vyfderlye, H. van [pseudoniem van Jacobus de Ruyter?] (auteur, samensteller?)
titel:                             DEN VLAEMSCHEN PAPEGAEY. Kluchtigh, en Bevalligh Sprekende, en Singende veel nieuwe en noyt meer van te vooren ghedruckte Liedekens Die dienen sullen tot Troost in Droefheyt, Eerlijck vermaeck vanden Geest, verdryf van Melancolij, uytbanninghe der onkuyssche Liedekens. Oock tot Verweck van Devotie tot het KINDEKEN JESUS. Uyt-kommende voor een Nieuw-Jaer DOOR H. VAN VYFDERLYE.
adres: Ghedruckt by Andreas Wydts, Stads-drucker inde Breyël-straete inden H. Geest.
jaar: [1710-1733]
datering: o.g.v. Top 1997
druk/uitgave:
Brugge: Wydts, Andreas (druk)
collatie: 12°: A-C12 D6
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 40
40 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Liedboek met wereldlijke en geestelijke liederen. Liederen 001-029 zijn identiek aan Ruyter AL1733 001-029.
Scheurleer: 3483 (p. 224-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 5 C 49
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (4):
Brugge SB: 3-765
Den Haag KB: 5 C 49
Londen BL: 1462.a.30
privébezit: Gilbert Huybens, Leuven
commentaar: Ill. Dit liedboek is ongedateerd. Volgens Top (1997) drukte Andreas Wydts tot 1732 of 1733 op zijn adres 'inde Breyel-straete inden H. Geest'. Wydts was vanaf 1710 actief als drukker, dus het liedboek moet tussen 1710 en 1733 zijn uitgegeven. De auteursnaam H. van Vyfderlye zou een pseudoniem kunnen zijn van Jacobus de Ruyter (zie Maris 1993 en Top 1997). De eerste 29 liederen in dit boek zijn bovendien identiek aan Ruyter AL1733 001-029. Beide liedboeken zijn ongedateerd maar op grond van een mededeling achteraan in Vyfderlye's bundel kunnen we aannemen dat Ruyter AL1733 eerst verscheen: 'BY den Drucker deser is oock nieuw ghedruckt, Het Aengenaem Lysterken. Als oock Brabans Nachtegaelken. By den selven wort oock gedruckt, Den Voghel Phenix, zijnde alle drye Liede-boeckjens van Jacobus de Ruyter ghemaeckt.' (fD6v)

 
beschreven liederen uit deze bron (40)