Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Speelschuitje1782

title:                             Het Nieuwe verbeeterde speel-schuitje met vrolyke naai-meisjes. Zynde voorzien met al de heedendaagsze, nieuwste [...] aangenaamste liederen
address: Gedrukt by de Erven de Wed. JACOBUS VAN EGMONT: Op de Reguliers Breê-Straat, te Amsterdam
year: [1782 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Egmont, Erven van de Weduwe Jacobus van (druk)
print: 10
music: without musical notation
number of songs: 53
29 entered in the Dutch Song Database. 24 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3290 (p. 212-1)
copy used: Den Haag KB: 174 D 25
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (3):
Den Haag KB: 174 D 25
Den Haag KB: 5 C 62
Gent UB: BIB.BL.008166
comment: Ill. Datering o.g.v. Scheurleer. De erven Wed. J. van Egmont waren actief van 1762-1787.

 
songs in this source (29)


5 drukken:


Speelschuitje1733Het SPEEL-SCHUYTJE Met [...]Amsterdam / Schelling [...] / 173345 books.google.nl
Speelschuitje1751HET SPEEL-SCHUYTJE Met [...]'s-Gravenhage / Zanten, [...] / 175145DBNL.org books.google.nl
Speelschuitje176xHET SPEEL-SCHUY[TJE] Met [...]Rotterdam / Bezooyen, P. / [1760-1766 ca.?]52 books.google.nl
Speelschuitje1781HET SPEEL-SCHUYTJE MET [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1781 ca.]46 books.google.nl
Speelschuitje1782Het Nieuwe verbeeterde [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1782 ca.]53 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.