Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Minnen EP1684

auteur:
Minnen, Livinus vander (auteur)
titel:                             DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL Ghepluckt in diversche Pluymkens van Ninne-Liedekens [sic] ende andere Vrolyckheden. UYT-GHEBROEYT DOOR JONCKER LIVINUS VANDER MINNEN. Op-ghedraghen aen alle Neder-landtsche Vryers ende Vrysters. Den IV. Druck, vermeerdert ende verbetert door den Autheur.
adres: TOT BRUSSEL, By JACOB VANDE VELDE, achter het Stadt huys, in S, [!] Augustinus. 1648
jaar: 1684
druk/uitgave:
Brussel: Velde, Jacob vande (druk)
druk: 4e druk
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 130
8 beschreven in de Liederenbank. 122 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
literatuur: De Wilde 2011, p. 277 e.v. / Huybens TCF, nr. 103d
Scheurleer: 2787 (p. 178-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 3 E 26
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Den Haag KB: 3 E 26
Londen BL: 11557.df.8
ex./kopie Meertens:
3978 14 Minnen 1684 (fotokopie)
commentaar: Ill.

 
beschreven liederen uit deze bron (8)


6 drukken:


Minnen EP1677DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL [...]Brussel / Velde, [...] / 1677122DBNL.org
Minnen EP1684DEN EERELYCKEN PLUCK-VOGHEL [...]Brussel / Velde, [...] / 1684130 books.google.nl
Minnen EP1694Den eerelycken pluck-voghel, [...]Brussel / Velde, [...] / 1694, vóór126 books.google.nl
Minnen EP1695Den eerelycken pluck-voghel [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1695125 books.google.nl
Minnen EP1700DEN EERELYCKEN PLUCKVOGHEL, [...]Antwerpen / Theuillie [...] / [1700 ca.]125 books.google.nl
Minnen EP1728DEN EERLYCKEN PLUCK-VOGHE[L] [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1728125 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.