Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Brauwer Otterken1628

author:
Brauwer, Marijn de (auteur)
title:                             HET Otterken, Waer in dat zijn vergaert Liedekens (om zingen) Die daer sonderlingen Oock hebben Otters Aert
address: Te Haerlem, Ghedruckt by Vincent Casteleyn, aen 't Marckt-velt, in't Suycker-huys
year: [1628 ca.?]
druk/uitgave:
Haarlem: Casteleyn, Vincent de (druk)
print: [2?]
collation: 16mo A-I8
music: without musical notation
number of songs: 47
47 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Dopers. Bevat tevens sonnetten, refreinen en andere gedichten.
literature: Grootes 1997, p178 / Visser 1988a
Scheurleer: 4408 (p. pII30-2)
copy used: Den Haag KB: 7 E 26
available: scan (gateway.proquest.com)
copies (1):
Den Haag KB: 7 E 26
comment: Ill.
Bevat volgens het register vanaf pagina 102 een afdeling 'By-ghevoeghde Liedekens'; dit lijkt te duiden op een eerdere druk van dit liedboek, maar daarvan zijn geen exemplaren overgeleverd.
Datering o.g.v. Scheurleer; de STCN dateert op '[1st half 17th century]'.
Marijn de Brauwer was een naar Haarlem uitgeweken Vlaming, die pas na dertig jaar zijn geboortegrond weer een (teleurstellend) bezoek kon brengen, zie lied 008 'Adieu mijn lieve vrienden ghepresen' en 009 'O Lieve vrienden seer failjant' in dit liedboek.
Volgens NNBW deel 6, p192 tekent De Brauwer met twee naamspreuken: Schickt u naer den tijdt, en: Wie soect die vindt. Beide komen voor in 'Het Otterken'.

 
songs in this source (47)


1 drukken:


Brauwer Otterken1628HET Otterken, Waer in dat [...]Haarlem / Casteleyn [...] / [1628 ca.?]47 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.