Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

NiGeuLb1614b

titel:                             Een nieu Geusen LietBoec waer inne begrepen is den gantschen handel der Nederlanden in voorleden Jaren tot noch toe geschiet de welcke eensdeels onder wijlen in Druck uitgegaen met meer andere by een gevoecht zijn. Ende is nu vermeerdert met een Liedeken dat toerstue(?) afcomen en vergaen des geweldigen spaenschen vlote mitsgaders eenige Liedekens vant innemen sommiger Steden eyndende mettet Jaer 1604.
adres: Vive Dieu, La Santé Du Roy, & la Prosperite des Geus 1606.
colofon: [fM8v:] Gedruckt tot Utrecht by Jan Amelissz, Boeck-vercooper, Fyguer-snyder, woonende onder de Laken-snyders, int vergulde Abc. Anno 1614.
jaar: 1614 [1606-1614]
druk/uitgave:
Utrecht: Amelisz., J.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 64
1 beschreven in de Liederenbank. 63 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
gebruikt ex.: Amsterdam UB: 2008E16:1
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Amsterdam UB: O 60-461 (olim 2008 E 16)
commentaar: Niet in Kuiper & Leendertz 1924-25.
Informatie afkomstig uit scriptie door Marloes van Ede, UvA, Geschiedenis), ca. 2008.
Liedjes in deze uitgave, volgens de nummering van Kuiper&Leendertz 1924-25 (die overigens deze druk niet beschrijven): 52. 53. 15. 56. 27. 24. 25. 83. 39. 37. 30. 31. 44. 40. 35. 48. 51. 60. 54. 55. 65. 69. 71. 70. 78. 126. 86. 88. 89. 93. 96. 97. 102. 130. 100. 107. 73. 63. 64. 58. 118. 120. 123. 130. 19. 7. 137. 139. 140. 145. 148. 151. 150. 152. 153. 141. 149. 147. 6. 29. 161. 160. 159. 129. 131. En een onbekend lied, 'Op de victorie van Sluys'.
Bijzonderheden: De uitgave is samengebonden met de uitgave van het tweede deel van het geuzenliedboek van G. van Breugel 1616. Op één van de laatste bladzijdes van het boek staat er een kopje 'nieuwe liedekens', dan volgt er echter maar één liedje, op de victorie van Sluys.
Datering, laatste lied : 'Hollant en Zeeland getrouwe'. Over de victorie van Sluis in het jaar 1604.

 
beschreven liederen uit deze bron (1)


41 drukken:


NiGeuLb1576Een nieu Guese Liede [...] [1576?]90DBNL.org
NiGeuLb1578Een Nieu Geuse Lieden [...]Dordrecht] / Canin, Jan] / [1578?]84
NiGeuLb1581Een nieu Geusen Lieden [...] 158173 gateway.proquest.com
NiGeuLb1588Een nieu Geusen [...] 158857 gateway.proquest.com
NiGeuLb1592Een nieu Geu-sen [...]'s-Gravenhage / Heyndrick [...] / 159260 gateway.proquest.com
NiGeuLb1598Een nieu Geusen [...]'s-Gravenhage / Heyndrick [...] / 159863
NiGeuLb1601Een nieu Geu-sen [...] 160181 books.google.nl
NiGeuLb1603EEN Nieu Geusen [...]'s-Gravenhage / Jacobsz., [...] / 1603 [1600-1603]63 gateway.proquest.com
NIGeuLb1610Een Nieu Geusen [...]Delft / Schinckel, B.H. / 161063 gateway.proquest.com
NiGeuLb1611Een nieu Geusen [...]Dordrecht / Verhaghen [...] / 1611[74?]
NiGeuLb1614aEen Nieu Geusen Liet-Boeck, [...]Amsterdam / Adriaensz., E. / 161461 books.google.nl
NiGeuLb1614bEen nieu Geusen LietBoec waer [...]Utrecht / Amelisz., J. / 1614 [1606-1614]64 books.google.nl
NiGeuLb(1)1616Eerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 161681 gateway.proquest.com
NiGeuLb(2)1616Tweede Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 161662 gateway.proquest.com
NiGeuLb(1)1620Eerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 162081 gateway.proquest.com
NiGeuLb1621HET Nieu Geusen Liet Boeck, [...]Amsterdam / Lauwersz. [...] / 162160 gateway.proquest.com
NiGeuLb(2)1622Tweede Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 162262
DuGeuLb1624Dubbelt, Nieu Geusen [...]Dordrecht / Schueren, J.G. / 1624149 books.google.nl
NiGeuLb(1)1624aEerste Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 1624 gateway.proquest.com
NiGeuLb(1)1624bEerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Walschert, H. / 1624 books.google.nl
NiGeuLb(2)1624aTweede Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 1624 gateway.proquest.com
NiGeuLb(2)1624bTweede Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Walschert, H. / 1624 books.google.nl
NiGeuLb1624HET Nieu Geusen Liet Boeck, [...]Amsterdam / Otsz., Barent / 162481 gateway.proquest.com
NiGeuLb1625Een nieu geusen [...]Enkhuizen / Palenstey [...] / 1625
NiGeuLb1626Een nieu Geusen [...] 162678 books.google.nl
NiGeuLb1629Een Nieu Geusen [...]Dordrecht / Reyersz, [...] / 162979 gateway.proquest.com
GeuLb(1)1642aGeuse Lietboeck, Waer in [...]Amsterdam / Janzsz, Broer / [1642]88 gateway.proquest.com
GeuLb1642bGeuse Liet-boeck, Waer in [...]Amsterdam / Janzsz, Broer / [1642 ca.] gateway.proquest.com
GeuLb1643Geuse L[ietboec] Waer in [...]Dordrecht / Reyers, I. / [1643 ca.]86 gateway.proquest.com
NiGeuLb(2)1643Het tweede deel, Van 't Geuse [...]Amsterdam / Smient, O.B. / [1643 c.]73 books.google.nl
GeuLb1645Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Feermans, [...] / 1645 books.google.nl
NiGeuLb(3)1645Een Nieu Geuse Liedt-Boeck, [...]Haarlem / Tinneken, [...] / 164557 gateway.proquest.com
GeuLb1656Geuse Liet-boeck, Waer in [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 1656 books.google.nl
GeuLb1659Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Reyers, wed. I. / 1659 gateway.proquest.com
GeuLb1661Geuse liet-boeck, waer in [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 166180 objects.library.uu.nl
GeuLB1668Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Reysers, [...] / 1668 gateway.proquest.com
GeuLb1671Geuse Lietboek, Waer in [...]Amsterdam / Groot, M. de / 1671 gateway.proquest.com
GeuLb1683aGeuse Lietboek, Waer in [...]Amsterdam / Groot, [...] / 168381DBNL.org gateway.proquest.com
GeuLb1683bHET Geuse Liedboek, Waer in [...]Utrecht / Poolsum, [...] / 1683 books.google.nl
GeuLb1687HET Geuse Liedt-Boeck, Waer [...]Dordrecht / Onder de [...] / 168784 gateway.proquest.com
Geuzenlb1924Het geuzenliedboek; naar de [...] 1924-1925238
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.