Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

KlHoornsLB1814

titel:                             't Kleyn Hoorns Liedtboeck, Inhoudende eenige PSALMEN DAVIDS, Lofzangen en Geestelyke Liedekens
adres: TE SNEEK, Ter Drukkerij van C. VAN GORCUM, Drukker voor de Tribunals Sneek en Heerenveen. APRIL 1814
jaar: 1814
druk/uitgave:
Balk: Mennoniete gemeente (uitgave)
Sneek: Gorcum, C. van (druk)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 152
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: Visser 1988b, 9b
gebruikt ex.: Gent UB: BL 7419
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (7):
Amsterdam UB: OTM: HB-Mennon.Zl: DG II 3672
Amsterdam UB: OTM: HB-Mennon.Zl: DG II 3672x
Amsterdam UB: OTM: HB-Mennon.Zl: Z1.1l (II 2938)
Amsterdam UB: OTM: OK 65-1464
Amsterdam UB: UBM: 1297 J 22
Den Haag KB: 1 D 20
Gent UB: BL 7419
commentaar: Volgens Visser 1988b is deze druk een herdruk van de druk 1736. Bevat een Nieuw Aenhangsel. Aantal lied o.g.v. register.

 


6 drukken:


KlHoornsLb1644't Kleyn Hoorns-Liet-Boeck [...]Hoorn / Sacharija [...] / 1644151DBNL.org gateway.proquest.com
KlHoornsLB1660't Kleyn HOORNS-LIET-BOECK [...]Hoorn / Deutel, [...] / [16xx]151] gateway.proquest.com
KlHoornsLb1675't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Amsterdam / Storck, [...] / 1675151 objects.library.uu.nl
KlHoornsLb1676'T Kleyn HOORNS-LIET-BOECK [...]Hoorn / Deutel, J.J. / [1675, na]141 ca.] gateway.proquest.com
KlHoornsLB1685't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Amsterdam / Rieuwertsz, Jan / [1685 ca.]151 books.google.nl
KlHoornsLB1814't Kleyn Hoorns Liedtboeck, [...]Balk / Mennoniet [...] / 1814152 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.