Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

BoekPG1773

titel:                             HET BOEK DER PSALMEN, NEVENS DE GEZANGEN BIJ DE HERVORMDE KERK VAN NEDERLAND IN GEBRUIK DOOR LAST VAN DE HOOG MOGENDE HEEREN STAATEN GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
jaar: [1773]
druk/uitgave:
Den Haag: Scheltus, I] (druk)
collatie: 2o pi1 A-V2 W2 X-2V2 2W2 2X-3V2 3W2 3X-4V2 4W2 4X-5K2 5L1
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 162
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: Bakker 2010 / De Bruijn 1991 / Hasper 1976 / Luth 1986, p.244 e.v. / Luth 2009 / Schl, p. 115
Scheurleer: 1900 (p. 115-2)
exemplaren (14):
Alkmaar RA: 137 D 7
Amsterdam UB: Band 2 B 3
Amsterdam UB: Toonkunst 208-A-23
Amsterdam VUB: XP.05118
Amsterdam VUB: XP.05123
Amsterdam VUB: XP.05124
Den Haag KB: 13 B 2
Den Haag KB: 145 B 6
Den Haag KB: 1759 A 15
Den Haag KB: 3195 B 29
Den Haag MMW: 101 B 003
Haarlem Museum Enschedé: BK 8 D 2
Haarlem NHA Oude Boekerij: 176 A 8
Leiden UB: 1168 A 9
commentaar: Deze psalmenbundel was de 'officiële' opvolger van de psalmenbundel van Datheen, die tot dan toe in de kerken werd gebruikt. Deze bundel voldeed al enige tijd niet meer. Een nationale commissie van predikanten stelde hierom 'Het Boek der Psalmen...' samen met een selectie uit de psalmberijmingen van Johannes Eusebius Voet, Hendrik Ghysen en het kunstgenootschap Laus Deo Salus Populo. Deze uitgave uit 1773 is nog zonder muziek, de eerste uitgave met muziek verscheen in 1774. Volgens Luth worden de Geneefse melodieën ongewijzigd gevolgd. Het Boek der Psalmen bleef tot 1968 in gebruik in de kerken.

 


8 drukken:


BoekPG1773HET BOEK DER PSALMEN, NEVENS [...]Den Haag / Scheltus, I] / [1773]162
BoekPG1774Het boek der psalmen, nevens [...]Haarlem / Enschede, [...] / 1774162DBNL.org
BoekPG17XXHet Boek der Psalmen nevens [...] [1773, na]
BoekPG1775Het Boek der Psalmen, nevens [...]Amsterdam / Brandt, [...] / 1775162
BoekPG1799HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Amsterdam / Allart, [...] / 1799 books.google.nl
BoekPG1821HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Haarlem / Enschedé [...] / 1821 books.google.nl
BoekPG1851HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Dordrecht / Blussé [...] / 1851 books.google.nl
BoekPG1881HET BOEK DER PSALMEN, NEVENS [...] Nederland [...] / 1881162
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.