Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Hubert Psalmen1624

author:
Hubert, A. de (berijmer)
title:                             DE PSALMEN des Propheeten Davids in 't Hebreeuz genaamd HET LOF-BOUK
address: TOT LEYDEN, By Pieter Muller, inde Heere-straat, in 't Jaer, 1624
year: 1624
druk/uitgave:
Leiden: Muller, Pieter (druk)
collation: 12mo ?8 2 A-O12 P8 [Q]2
music: with musical notation
number of songs: 159
159 entered in the Dutch Song Database, of which 157 with musical notation
type: print. liedboek.
literature: HM, 88 (De Hubert 1624) / Scheltema 1885, nr.232 (p.379) / Schouten 1744, nr.1252 en 1660
Scheurleer: 710 (p. 45-1)
copy used: Utrecht UB: 107 C 16
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
copies (8):
Amsterdam UB: 497 G 19
Amsterdam UB: Toonkunst 208-H-25
Amsterdam VUB: XI.06046
Den Haag KB: 174 D 69
Den Haag KB: 4 G 34
Haarlem SB: 87 C 6
Leiden UB: 1196 G 26
Utrecht UB: 107 C 16
comment: In het voorwoord uit De Hubert zijn bewondering voor de psalmberijming van Philip van Marnix van St. Aldegonde.

 
songs in this source (159)