Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Montanus StGH1684

author:
Montanus, David (auteur)
title:                             Stemme des Gejuygs en des Heils OVER 'T GROOTE INTEREST Van een CHRISTEN Ofte het deel van een Geloovige: in Gezangen vervat.
address: t'AMSTERDAM, By Joannes Boekholt, Boekverkooper in de gaper steegh by de Beurs, 1684
year: 1684
druk/uitgave:
Amsterdam: Boekholt, Johannes (druk)
print: 3
music: without musical notation
number of songs: 36
36 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (6):
Amsterdam UB: OK 04-11:4
Amsterdam UB: OK 04-16:2
Amsterdam UB: OK 98-12
Amsterdam VUB: XP.06749:2
Amsterdam VUB: XP.08254:2
Utrecht UB: 221 G 35:3
comment: De eerste druk verscheen in 1672, de tweede in 1678. In Scheurleer, nr. 1609 (p. 098-2) alleen de druk 1728.

 
songs in this source (36)