Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

GGoudschaele1683

title:                             De Geestelijke GOUDSCHAELE. Zijnde Een Versameling van een goed getal uitgsochte [!] Geestelijke Liedekens, Psalmen en Lof-sangen. Bequaem Om voor en na de Predikatie gebruikt te worden. Den derden Druk, vermeerdert en verbeetert
address: Te Leeuwarden, By Hendrik Rintjes en Karst Teunes, MDCLxxxiii
year: 1683
druk/uitgave:
Leeuwarden: Rintjes, Hendrik (uitgave)
Leeuwarden: Teunes, Karst (uitgave)
print: 3 vm
music: without musical notation
number of songs: 171
171 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (3):
Amsterdam UB: 772 G 8
Gent UB: B.L. 7956
Leeuwarden HCL: A 513
comment: In de eerste sectie 95 liederen. Vanaf fQ4r met nieuwe paginering: 'Hier na volgen de LOF-SANGEN en Psalmen, die dienstigh zijn, om nae de Predikatie te singhen'. Hierin 76 liederen.
Het exemplaar in Amsterdam UB bevat daarnaast ook nog het 'BYVOEGSEL Van eenige Nieuwe LIEDEKENS'. In het Gentse ex. ontbreekt ook het colofon 'J.J. Banga' zoals in het Amsterdamse ex.

 
songs in this source (171)