Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Vermeulen RondeJaer1660

auteur:
C.V.P.R. [Christiaan Vermeulen] (auteur)
titel:                             't RONDE JAER, OF Den Schat der Geestelijcke LOFSANGEN' Gemackt Op elcken Sonnendagh van 't geheele ront-loopende Jaer. [...] Het eerste Deel [... Gemaeckt op elcken Geboden Feest-dagh van 't geheele Jaer [...] Het tweede Deel]
adres: Tot ANTWERPEN, Voor CORNELIS WOONS, Anno 1660
jaar: 1660
druk/uitgave:
Antwerpen: Woons, Cornelis (druk)
druk: 5e vm vb
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 144
55 beschreven in de Liederenbank. 89 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
literatuur: Huybens TCF, nr. 149e / Schl, II p. 18
Scheurleer: 4207 (p. 18-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)

 
beschreven liederen uit deze bron (55)


5 drukken:


Vermeulen Rondejaer1644't RONDE JAER OF Den Schat [...]Antwerpen / Knobbaert [...] / 1644114DBNL.org
Vermeulen RondeJaer1651't Ronde jaer of den schat [...]Antwerpen / Cnobbaert [...] / [1651]114
Vermeulen RondeJaer1660't RONDE JAER, OF Den Schat [...]Antwerpen / Woons, Cornelis / 1660144DBNL.org books.google.nl
Vermeulen RondeJaer171x't RONDE JAERS LIEDE-BOECK, [...]Leiden / Vermey, Chr. / [1711-1720] books.google.nl
Vermeulen RondeJaer172x't RONDE-JAARS LIEDEBOEK, Of [...]Leiden / Does, Frans de / [172x]136 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.