Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Ampzing WITB1629

auteur:
Ampzing, Samuel (auteur)
titel:                             WEST-INDISCHE TRIUMPH-BASUYNE, Tot Godes ere, ende roem der Batavieren gesteken, van wegen de veroveringe der Spaensche Silver-vlote van Nova Hispania, inde Baij van Matanca, door de Schepen vande Ge-octroijeerde West-Indische Compagnie, onder het beleyd vande E. manhafte Heren See-Helden Pieter Pieterszen Heyns, Generael, ende Heynrick Korneliszen Lonk, Admirael, geschied den 8. Sept. 1628. DOOR SAMUEL AMPZING, Bedienaer des Goddelijken Woords inde Gemeynte des Heren binnen Haerlem
adres: Tot Haerlem, by Adriaen Rooman, Ordinaris Stads-Boek-drucker, clc lc c xxix.
jaar: 1629
druk/uitgave:
Haarlem: Rooman, Adriaen
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 4
4 beschreven in de Liederenbank, waarvan 3 met muzieknotatie
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 767 (p. 49-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (2):
Den Haag KB: Pamflet 8859
Oxford BL: (OC) 285 n.17

 
beschreven liederen uit deze bron (4)