Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

VrGezAZ(2)1780

title:                             HET VROLYK GEZELSCHAP OP AMSTELS ZANGBURG, Zich diverteerende met het Zingen van verscheide fraaye zinryke en vrolyke AIRTJES. BESTAANDE IN MINNE- HERDERS- DANS EN BRUILOFTSZANGEN, &c. TWEEDE DEEL. Nimmer voor deeze gedrukt
address: TE AMSTERDAM, By BERNARDUS SCHUURMAN, Boekverkooper in de oude Lelystraat, het vierde huis van de Heeregragt 1780.
year: 1780
druk/uitgave:
Amsterdam: Schuurman, Bernardus (uitgave)
music: without musical notation
number of songs: 75
79 entered in the Dutch Song Database
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Bevat alle in de titel genoemde genres, maar vooral veel bruiloftsliederen.
literature: Schl, p. 226
Scheurleer: 3511 (p. 226-1)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
comment: Eerste druk 1761.
Dit tweede deel bevat met eigen katernering, na fE5: Chansons nouvelle. Hierin 23 Franstalige liederen.
De STCN beschrijft de 2 delen samen.

 
songs in this source (79)


1 drukken:


VrGezAZ(2)1780HET VROLYK GEZELSCHAP OP [...]Amsterdam / Schuurman [...] / 178075DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.