Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

WolffDeken EL1785

authors:
Wolff-Bekker, E. (auteur)
Deken, A. (auteur)
title:                             ECONOMISCHE LIEDJES
address: IN S'GRAAVENHAAGE, BY ISAAC VAN CLEEF. MDCCLXXXV.
year: 1785
druk/uitgave:
's-Gravenhage: Cleef, Jacob van (uitgave)
print: [3]
music: without musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: De Bruin 2002a / Schl, p. 227
Scheurleer: 3531 (p. 227-2)
available: scan (books.google.nl)
copies (4):
Amsterdam UB: OK 63-2675
Den Haag KB: 6 G 44
Harvard College Library
Utrecht UB: Z oct. 716
comment: op f*2r: Voorreden tot den derden druk, ondertekend 25 juli 1784.
Dit is de eerste druk van de eendelige uitgave in klein 8o.

 


4 drukken:


WolffDeken EL1781ECONOMISCHE LIEDJES [3 dln.]'s-Gravenhage / Cleef, [...] / 1781124DBNL.org books.google.nl
WolffDeken EL1782ECONOMISCHE LIEDJES [...]'s-Gravenhage / Cleef, [...] / 1782 [=1792?] books.google.nl
WolffDeken EL1785ECONOMISCHE LIEDJES's-Gravenhage / Cleef, [...] / 1785 books.google.nl
WolffDeken EL1791ECONOMISCHE LIEDJES [...]Utrecht / Post, G. / 1791123 bijzonderecollecties.ubn.ru.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.