Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

KwGodin1750

title:                             DE KWEELENDE GODIN OF DE ZINGENDE LEYSTER Zynde vervuld met de Nieuwste aangenaamste Gezangen die hedendaags gezongen worden, alle op zoete en bekende Voyzen.
address: Te AMSTERDAM, By JOANNES KANNEWET, Boekverkooper in de Nes, in de Gekroonde Jugte Bybel. 1750
year: 1750
druk/uitgave:
Amsterdam: Kannewet, Johannes (uitgave)
print: 5 vm
music: without musical notation
number of songs: 51
51 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Schl, p. 205
Scheurleer: 3206 (p. 205-2)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (3):
Den Haag KB: 8 C 35
Gent UB: BL 7267
Londen BL: 11556.bb.18 (mogelijk een andere druk: fingerprint wijkt iets af)
comment: ill.

 
songs in this source (51)


4 drukken:


KwGodin17xxaDE KWEELENDE GODIN OE [!] DE [...]Amsterdam / Putten, [...] / [1715-1748]53 books.google.nl
DKrPr_KwGodin1734DE DOORLUGTIG[E] [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1734 of later]51 books.google.nl
KwGodin1735DE KWEELENDE GODIN, OF DE [...]Amsterdam / Schelling [...] / 173547 books.google.nl
KwGodin1750DE KWEELENDE GODIN OF DE [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 175051DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.