Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Fruytiers WL1609

auteur:
Fruytiers, Jan (auteur)
titel:                             Waerachtige legende van Jan de Witte, in Françoysche tale ghenaemt Jean le Blancq [...] Hier is noch by-gevoeght der Papen Apen-spel, midtsgaders noch eenighe Refereynen ene Liedekens, ten zelven propooste dienende
adres: In s'Graven-Haghe, Voor Aert Meuris, Boec-verkooper inde Pape-straet ANNO M.D.C.IX.
jaar: 1609
druk/uitgave:
Den Haag: Meuris, Aert (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 2
2 beschreven in de Liederenbank
type: druk. bron met o.m. enkele liederen.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Gent UB: BIB.BL.007487
Gent UB: BIB.TIEL.000825
commentaar: Hierin op fC4r het 'papen apen-spel' (1609), 'Door een Lief-hebber der oprechte Apostolike ende Catholike Kercke', met zelfstandige titelpagina. Vervolgens twee anti-roomse liederen.

 
beschreven liederen uit deze bron (2)