Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Theodotus GKL1679

authors:
Theodotus, Salomon (pseudoniem) (auteur)
Haefacker, Aeg. (auteur)
title:                             HET PARADYS DER Geestelijcke ende Kerckelijcke LOF-SANGEN, Op de principaelste Feest-dagen des gheheelen Jaers. Geplant door Salomon Theodotum, Licentiaet in der H. Godtheydt. Den sevenden Druck van nieuws oversien, en met nieuwe Registers vermeerdert
address: t' AMSTERDAM, Voor de Weduwe van J. van Metelen, 1679
year: 1679
druk/uitgave:
Amsterdam: Metelen, Weduwe, J. van (uitgave)
print: 7 vb. vm.
collation: 12mo *2 A-2L12 2M10
music: with musical notation
number of songs: 267
1 entered in the Dutch Song Database. 286 songs are included in an earlier/other edition of this source
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
literature: HM, 241 (Theodotus 1679a) / Schl, p43
Scheurleer: 671 (p. 43-1)
available: scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
copies (10):
Amsterdam UB: 1078 G 30
Amsterdam UB: Toonkunst 212-E-6
Den Haag KB: 1160 G 17
Den Haag KB: 4 A 4
Gent UB: Acc 9064
Nijmegen UB: OD 103 d 29
Nijmegen UB: OD 103 d 40
Nijmegen UB: OD 70 d 63
Utrecht UB: Gregorius 65
Utrecht UB: ODB 245
comment: In 1679 verscheen nog een editie van dit liedboek bij dezelfde uitgever, volgens HM bij Theodotus 1679b "Geheel of ten dele andere druk".

 
songs in this source (1)


11 drukken:


Theodotus GKL1621HET PARADYS der Geestelijcke [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, [...] / 1621185 c. ]
Theodotus GKL1627aHET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, J.J. / 1627185 gateway.proquest.com
Theodotus GKL1631HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1631
Theodotus GKL1632HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1632 books.google.nl
Theodotus GKL1638HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertsens, [...] / 1638251DBNL.org objects.library.uu.nl
Theodotus GKL1646HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertssens [...] / 1646265
Theodotus GKL1648HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1648256 books.google.nl
Theodotus GKL16xx[Het paradys der [...] [16xx] gateway.proquest.com
Theodotus GKL1653bHET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1653 books.google.nl
Theodotus GKL1679HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Amsterdam / Metelen, [...] / 1679267DBNL.org books.google.nl
Theodotus GKL1690HET PARADYS DER Geestelycke [...]Amsterdam / Stichter, J. / [1690 ca.]283 ca.] gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.