Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

DavPs1685

authors:
Oudaen Fransz, Joachim (co-auteur)
Camphuysen, Dirck Rafaelsz (co-auteur)
title:                             DAVIDS PSALMEN, Nieuwlyx OP RYM-MAAT GESTELT
address: t'AMSTERDAM, By JAN RIEUWERTSZ. en PIETER ARENTSZ. in de Beurs-straat. 1685.
year: 1685
druk/uitgave:
Amsterdam: Rieuwertsz., Jan (druk)
Amsterdam: Arentsz., Pieter (druk)
print: 2
collation: 18° *6, A-Y12 of 6 [katernen hebben afwisselend 6 en 12 bladen: A12, B6, C12, D6 etc.]
music: with musical notation
number of songs: 155
155 entered in the Dutch Song Database, of which 155 with musical notation
type: print. liedboek. Psalmberijming.
Scheurleer: 1379 (p. 84-1)
copy used: Gent UB: BL 7091
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (6):
Amsterdam UB: OK 65-791
Amsterdam VUB: XI.06212:1
Den Haag KB: 1 C 4
Gent UB: BL 7091
Leiden UB: 1196 G 21
Leiden UB: 503 G 8
comment: Ill. Eerste druk: 1684. Deze psalmen zijn bezorgd binnen de Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam. Melodieën zoals in Datheen, behalve bij de Lofzang van Zacharias.
In de inleiding staat over de auteurskwestie: 'dat alle de Psalmen, die hier in vervat syn op nieuw syn berymt, uytgesondert eenige weynige, die we uyt de Psalmen van den stichtelyken Rymer Dirk R. Camphuysen hebben ontleent: om datze, in ons oog, uytsteekend waren, en, in getal van Sang-versen met die van P. Dathenum over een quamen. Die hier verre het meeste toegedaen heeft, is Joachim Oudaen Fransz.' In concreto: 7 psalmen zijn van Camphuysen. De psalmen van de hand van Oudaen zijn anders dan die in Oudaen UPs1680. Oudaen UPs1680 is een 'uitbreiding' op de psalmen, sommige eerder in de geest van de psalm dan een berijming ervan, en op nieuwe melodieën.

 
songs in this source (155)


2 drukken:


DavPs1684DAVIDS PSALMEN, Nieuwlykx Op [...]Amsterdam / Rieuwerts [...] / 1684167 gateway.proquest.com
DavPs1685DAVIDS PSALMEN, Nieuwlyx OP [...]Amsterdam / Rieuwerts [...] / 1685155DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.