Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Stapel LusthofZ1681

author:
Stapel, Claes (samensteller)
title:                             Het lust-hof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geestelijke gezangen
address: t'ALKMAAR, By Jacob Pietersz. Moer-beek, Boek-Verkooper op 't Dronkenoort. 1681
colophon: t'ALKMAAR, Gedrukt by Jacob Ysbrantsz. Boek-drukker en Verkooper n de Langt-straat, in de gekroonde Druk-pars.
year: 1681
druk/uitgave:
Alkmaar: Moerbeek, J.P. (druk)
Alkmaar: Ysbrantsz., J. (druk)
collation: 12mo A-2K12
music: without musical notation
number of songs: 311
311 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Bloemlezing met liederen van verschillende dichters, bevat veel dopers repertoire, maar tevens werk van gereformeerde dichters. Stapel was notaris en collegiant te Hoorn.
Scheurleer: 1355 (p. 82-2)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (2):
Amsterdam UB: Muz. 40
Leiden UB: 1195 G 23

 
songs in this source (311)


8 drukken:


Stapel LusthofZ1681Het lust-hof der zielen, [...]Alkmaar / Moerbeek, J.P. / 1681311DBNL.org
Stapel LusthofZ1686LUSTHOF DER ZIELEN, Beplant [...]Harlingen / Boncq, [...] / 1686263 gateway.proquest.com
Stapel LusthofZ1692Lusthof der Zielen, Beplant [...]Rotterdam / Terwout, Pieter / 1692376 books.google.nl
Stapel LusthofZ1697Lusthof der Zielen, Beplant [...]Rotterdam / Terwout, Pieter / 1697444 books.google.nl
Stapel LusthofZ1698Lusthof der Zielen, Beplant [...]Rotterdam / Terwout, Pieter / 1698444 books.google.nl
Stapel LusthofZ1711Lusthof der Zielen, Beplant [...]Amsterdam / Arentz, [...] / 1711463? books.google.nl
Stapel LusthofZ1726Lusthof der Zielen, Beplant [...]Amsterdam / Sijs, [...] / 1726458 books.google.nl
Stapel LusthofZ1743Lusthof der Zielen, Beplant [...]Amsterdam / Sijs, [...] / 1743463 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.