Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Sluiter VL1682

author:
Sluiter, Willem (auteur)
title:                             W. SLUITERS VREUGT- EN LIEFDE-SANGEN. AAN DE Gemeinte J. Christi binnen, en rondom in de buerten des Kerspels van EIBERGEN. neffens de misgeloovige MISSE
address: t'Amsterdam, by Joannes Boekholt, Boeckverkooper in de Gapert-steegh by de Beurs. 1682.
year: 1682
druk/uitgave:
Amsterdam: Boekholt, Johannes (druk)
music: without musical notation
number of songs: 8
8 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Brieven in liedvorm aan de verschillende buurtschappen van de gemeente Eibergen, waar Sluiter predikant was.
literature: Blokland 1965, p. 326 / Schl
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (1):
Leiden UB: 1200 F 12:3
comment: Verscheen voor het eerst in 1671. Een exemplaar van deze eerste druk is niet bewaard gebleven. In latere uitgaven vaak uitgegeven samen met Eyburgsche Sang-lust.

 
songs in this source (8)


4 drukken:


Sluiter VL1682W. SLUITERS VREUGT- EN [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 16828DBNL.org books.google.nl
Sluiter VL1687W. SLUITERS VREUGT- en [...]Amsterdam / Schagen, [...] / 16878 books.google.nl
Sluiter VL1717W. SLUITERS Vreugd- En [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1739 books.google.nl
Sluiter VL1739W. Sluiters Vreugd- En [...]Amsterdam / Groot, [...] / 17398 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.