Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

MinnebroersZak1718

auteur:
Qui es Amabilis (auteur)
titel:                             De Smakelyke Vermakelyke Minnebroers-Sak. Vervuld met Allerley Spysen voor veelderley Monden. Bestaende in 80 Gesangen van verscheyde soorten: op 61 veranderinge van Voysen, so van de fraeyste oude, als andere nieuwe Wysen, meest alle bekende. Gemaekt en in Rijm gesteld Door QUI ES AMABILIS. [D]esen laetsten Druk van vele [g]rove Fouten gesuyvert
adres: t'AMSTERDAM, Voor QUI ES AMABILIS, 1718.
jaar: 1718
druk/uitgave:
Amsterdam (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 80
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek. Boekje bestemd voor in de kroegen, met minneliedjes, herderszangen, drinkliederen, bruiloftzangen, ook enkele geestelijke liederen.
literatuur: Schl, p.200
Scheurleer: 3117 (p. 200-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Leiden UB: 1197 G 98
commentaar: ill.

 


6 drukken:


MinnebroersZak1718De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 171880 books.google.nl
MinnebroersZak1729De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 172980 books.google.nl
MinnebroersZak17xxDe Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 17xx80 books.google.nl
MinnebroersZak1767De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 176780
MinnebroersZak1768De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 176880 books.google.nl
MinnebroersZak1799De Smakelyke Vermakelyke [...]Amsterdam / 179979 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.