Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

BoekPG1774

title:                             Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
address: TE HAERLEM, Gedrukt by JOHANNES ENSCHEDE EN ZOONEN. 1774.
year: 1774
druk/uitgave:
Haarlem: Enschede, Joh. en zn. (druk)
music: with musical notation
number of songs: 162
162 entered in the Dutch Song Database, of which 162 with musical notation
type: print. liedboek.
literature: De Bruijn 1991 / Hasper 1976 / Lenselink 1959, inleiding / Luth 1986, p.244 e.v. / Luth 2009 / Schl, p. 115
Scheurleer: 1903 (p. 116-1)
copy used: Onbekend
available: full text (DBNL.org)
copies (1):
privébezit
comment: De transcritpie door de DBNL bevat geen muzieknotatie.
In Scheurleer een beschrijving naar een ed. 1774 in Amsterdamse UB; het is ombekend of dat overeenkomt met het hier gebruikte.

 
songs in this source (162)


8 drukken:


BoekPG1773HET BOEK DER PSALMEN, NEVENS [...]Den Haag / Scheltus, I] / [1773]162
BoekPG1774Het boek der psalmen, nevens [...]Haarlem / Enschede, [...] / 1774162DBNL.org
BoekPG17XXHet Boek der Psalmen nevens [...] [1773, na]
BoekPG1775Het Boek der Psalmen, nevens [...]Amsterdam / Brandt, [...] / 1775162
BoekPG1799HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Amsterdam / Allart, [...] / 1799 books.google.nl
BoekPG1821HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Haarlem / Enschedé [...] / 1821 books.google.nl
BoekPG1851HET BOEK DER PSALMEN NEVENS [...]Dordrecht / Blussé [...] / 1851 books.google.nl
BoekPG1881HET BOEK DER PSALMEN, NEVENS [...] Nederland [...] / 1881162
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.