Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

DeNIKlj1780

auteur:
Verbeek, Jan [of Klein Jan, de tweede] (samensteller)
titel:                             De nieuwe Klein Jan, of De vermakelyke tyd-verdryver. Inhoudende alle de Plezierigste en Nieuw uitgekomene Gezangen, Drink-Liederen, enz.
adres: t'Amsterdam, gedrukt by de Erve de Wed: JACOBUS VAN EGMONT: Op de Reguliers Breê-Straat.
jaar: [1780 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Egmont, J. van (Wed. Erve) (druk)
druk: 4
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 54
68 beschreven in de Liederenbank
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3233 (p. 207-2)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (6):
Amsterdam UB: O 61-8922
Den Haag KB: 5 C 23
Den Haag KB: 843 C 23
Gent UB: BL 7401
Leiden UB: 1197 G 88
Londen BL: 11555.aa.35
commentaar: Van Vliet 2007: De liedjeszanger Klein Jan verkocht liedbladen, maar ook gebundelde liedjes, vaak uitgegeven door de boekverkoper Jacob van Egmont 'uit de Regulierbreestraat, die net als zijn erfgenamen alom bekend stond om zijn bundels met minneliedjes.'

 
beschreven liederen uit deze bron (68)


2 drukken:


DeNIKlj1780De nieuwe Klein Jan, of De [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1780 ca.]54 books.google.nl
DeNIKlj17xxDe NIEUWE KLEIN JAN, OF DE [...] 17xx54 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.