Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

DKrPr_KwGodin1734

titel:                             DE DOORLUGTIG[E] KROON-PRINCES, MET DE KWEELENDE GODIN OF ZINGENDE LEYSTER. Zynde vervuld met de nieuwste en aangenaamste Gezangen die hedendaags gezongen worden: Alle op zoete en bekende Voyzen. Op nieuws Gedrukt en verbetert
jaar: [1734 of later]
druk/uitgave:
Amsterdam: Egmont, J. van (wed.) (druk)
druk: vb.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 51
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: Schl, p. 207
Scheurleer: 3225 (p. 207-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 174 D 3 (titelpagina defect)
commentaar: Titelpagina defect. In deze uitgave worden twee liedboekjes samengevoegd: 'De doorluchtige kroon-princes' en 'De kweelende godin of zingende leyster'. Van beide boekjes zijn zelfstandige uitgaven bekend. Opgave aantal liederen o.b.v. register. Ca. 20 liederen komen ook voor in het zelfstandige liedboekje DE DOORLUCHTIGE KROON-PRINCES. Zingende de glorie van hare Minnaar (DKrPr1734), ca. 27 liederen in DE KWEELENDE GODIN OF DE ZINGENDE LEYSTER (KwGodin1750). Vanwege dit grotere aantal overgenomen liederen, is onderhavig boekje beschouwd als herdruk van de Kweelende Godin (...).
Datering: de laatst bezongen gebeurtenis dateert van 1733/34 (huwelijk Willem IV).

 


4 drukken:


KwGodin17xxaDE KWEELENDE GODIN OE [!] DE [...]Amsterdam / Putten, [...] / [1715-1748]53 books.google.nl
DKrPr_KwGodin1734DE DOORLUGTIG[E] [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1734 of later]51 books.google.nl
KwGodin1735DE KWEELENDE GODIN, OF DE [...]Amsterdam / Schelling [...] / 173547 books.google.nl
KwGodin1750DE KWEELENDE GODIN OF DE [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 175051DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.