Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Six van Chandelier DavPs1674

author:
Six van Chandelier, Joannes (auteur)
title:                             DAVIDS PSALMEN, op de gewoonelikke wysen
address: t'AMSTERDAM, Voor Jacob Lescalje, Boekverkooper, op den Dam, des jaars 1674
colophon: t'Amsterdam, gedruckt by Gillis Joosten Saagman, in de Nieuwestraet, ANNO 1674.
year: 1674
druk/uitgave:
Amsterdam: Saagman, Gillis Joosten (druk)
Amsterdam: Lescaille, Jacob (uitgave)
music: with musical notation
number of songs: 162
162 entered in the Dutch Song Database, of which 162 with musical notation
type: print. liedboek.
Scheurleer: 1275 (p. 78-2)
available: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (9):
Amsterdam UB: Toonkunst 206-B-28
Den Haag KB: 12 L 21
Haarlem NHA Oude Boekerij: 88 C 8
Leiden INL: zonder signatuur
Leiden UB: 1196 G 20
Leiden UB: 503 G 6
Londen BL: 3433.de.32
Munchen BSB
Utrecht UB: 107 B 28
comment: ill. In het voorwoord noemt Six de aanleiding tot zijn nieuwe psalmberijming: "vermids ik van myne jeugd af, zo eene groote walge hadde gehadt van Datheens half walschduitsche kreupele rymen, dat het my verdroot die van buiten te leeren, ik, [...] mijn groote dichtenslust niet [...] nutter wist te boeten, dan aan deese heilige, sin, en schatryke stoffe."

 
songs in this source (162)


2 drukken:


Six van Chandelier DavPs1674DAVIDS PSALMEN, op de [...]Amsterdam / Saagman, [...] / 1674162DBNL.org gateway.proquest.com
Six van Chandelier DavPs1690Davids PSALMEN, na de [...]Amsterdam / Wolfgang, [...] / 1690160 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.