Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Six van Chandelier DavPs1674

auteur:
Six van Chandelier, Joannes (auteur)
titel:                             DAVIDS PSALMEN, op de gewoonelikke wysen
adres: t'AMSTERDAM, Voor Jacob Lescalje, Boekverkooper, op den Dam, des jaars 1674
colofon: t'Amsterdam, gedruckt by Gillis Joosten Saagman, in de Nieuwestraet, ANNO 1674.
jaar: 1674
druk/uitgave:
Amsterdam: Saagman, Gillis Joosten (druk)
Amsterdam: Lescaille, Jacob (uitgave)
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 162
162 beschreven in de Liederenbank, waarvan 162 met muzieknotatie
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 1275 (p. 78-2)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (9):
Amsterdam UB: Toonkunst 206-B-28
Den Haag KB: 12 L 21
Haarlem NHA Oude Boekerij: 88 C 8
Leiden INL: zonder signatuur
Leiden UB: 1196 G 20
Leiden UB: 503 G 6
Londen BL: 3433.de.32
Munchen BSB
Utrecht UB: 107 B 28
commentaar: ill. In het voorwoord noemt Six de aanleiding tot zijn nieuwe psalmberijming: "vermids ik van myne jeugd af, zo eene groote walge hadde gehadt van Datheens half walschduitsche kreupele rymen, dat het my verdroot die van buiten te leeren, ik, [...] mijn groote dichtenslust niet [...] nutter wist te boeten, dan aan deese heilige, sin, en schatryke stoffe."

 
beschreven liederen uit deze bron (162)


2 drukken:


Six van Chandelier DavPs1674DAVIDS PSALMEN, op de [...]Amsterdam / Saagman, [...] / 1674162DBNL.org gateway.proquest.com
Six van Chandelier DavPs1690Davids PSALMEN, na de [...]Amsterdam / Wolfgang, [...] / 1690160 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.