Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

SomLGL1609

titel:                             Sommighe Leerachtighe Geestelijcke Liedekens uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente ghemaeckt, met oock eenighe Psalmen Davids, uyt verscheyden boecken, ende oock eenighe die noyt voor desen in druck gheweest zijn, by een vergadert, om in de vergaderinghe der gheloovigen, tot des Heeren prijs ende stichtinge onder malcanderen ghesongen te worden.
adres: Tot Amstelredam. Vindt mense te coop by Willem Jansz. Buys, in den Lijsveltschen Bybel.
colofon: TOT ENCHUYSEN. Gedruckt by Jacob Lenaertsz. Meyn woonende op de Nieuwe straet in het vergulden Schrijfboeck. 1609
jaar: 1609
druk/uitgave:
Enkhuizen: Meyn, J.L. (druk)
Amsterdam: Buys, W.J (uitgave)
collatie: 16mo A-2T8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 211
210 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek. Dopers liedboek.
Scheurleer: 469 (p. 31-1)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: Muz. 124
Amsterdam UB: OK 65-309
Den Haag KB: 174 E 18
commentaar: In de edities 1628 en 1629 staat op de titelpagina 'door P.G.', in o.a. de STCN opgelost als P. Gryspeer.

 
beschreven liederen uit deze bron (210)


4 drukken:


SomLGL1609Sommighe Leerachtighe [...]Enkhuizen / Meyn, J.L. / 1609211DBNL.org gateway.proquest.com
SomLGL1624Sommighe Leerachtighe [...]Hoorn / Corneliss [...] / 1624220 gateway.proquest.com
Gryspeer SomLGL1628Sommighe Leerachtighe [...]Haarlem / Passchier [...] / 1628220 gateway.proquest.com
Gryspeer SomLGL1629Sommighe Leerachtighe [...]Hoorn / Cornelisz [...] / 1629220 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.